Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

KONTAKTY

Silikónové náhrdelníky
Novomestská 5
917 01 Trnava
tel: +421 949 545 044
napíšte nám

TOVAR V AKCII

naša cena 9,00 EUR
skladom
naša cena 10,50 EUR
skladom
naša cena 11,00 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 14,00 EUR
skladom
naša cena 14,00 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Základné informácie

Prevádzkovateľ : PharmDr. Michaela Popluhárová
Sídlo: Novomestská 5, 917 01  Trnava
IČO: 50441868
DIČ: 1080842246
prevádzkovateľ nie je platcom DPH
Zapísaná: Okresným úradom v Trnave

www: silikonovenahrdelniky.sk
E-mail: info@silikonovenahrdelniky.sk
Telefón: 0949 545 044 (PO-PIA 8.00-16.00 hod.)
+421 949 545 044

Bankové spojenie: Raiffeisen Bank
IBAN: SK2011000000008010081664
SWIFT/BIC: TATRSKBX

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/321 25 27
fax č.: 033/321 25 23
e-mail: info@soi.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.silikonovenahrdelniky.sk. Účelom   týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.silikonovenahrdelniky.sk, ďalej len e-shopu, je SZČO PharmDr. Michaela Popluhárová, so sídlom: Novomestská 5, 917 01  Trnava, zapísaná Okresným úradom v Trnave, IČO: 50441868, DIČ: 1080842246.
1.3 Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.4 Kupujúci (podnikateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.5 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim  v e-shope.
1.6 E-shop je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.silikonovenahrdelniky.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu.
1.7 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami e-shopu  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa). V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami e-shopu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len Obchodný zákonník).

2. Užívateľský účet
2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva viac ako 24 kalendárnych mesiacov, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.3 Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým nasledovné informácie, ktoré sú súčasťou objednávky:
·      objednávaný tovar (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
·      spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru;
·      údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka  s povinnosťou platby“, čím kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu, ktorú na seba preberá odoslaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky potvrdí toto prijatie objednávky kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke, ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“.
3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).
3.6 Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
3.7 Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie objednávky zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho. Od tohto momentu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim zmluvný vzťah.
3.8 V prípade, ak objednávaný tovar už nie je na sklade a nie je možné ho z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
3.9 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
3.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a Platobné podmienky
4.1 Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
·      dobierkou – peniaze za tovar zaplatí kupujúci až pri prevzatí tovaru na mieste dodania tovaru určenom kupujúcim v objednávke;
·       bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru; po prijatí platby predávajúci kupujúcemu tovar odošle;
4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, za kúpnu cenu sa považujú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.2 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu za tovar vopred.
4.4 V prípade platby dobierkou pri prevzatí tovaru je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostného prevodu na účet pri potvrdení objednávky je kúpna cena platná do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5 Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.8 Minimálna hodnota objednaného tovaru pri spôsobe platby dobierkou je 5 Euro.
4.9 Faktúru posielame elektronicky na mail, ak si želáte faktúru v papierovej podobe, nechajte poznámku pri zadávaní objednávky.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1 V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. Zákona o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Takto vracaný tovar musí byť nepoužitý.
5.2 Kupujúci má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
- ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy
- ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu.
- ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.3 Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho, t.j. Novomestská 5, 917 01  Trnava alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pred odstúpením od zmluvy prosím kontaktujte prevádzkovateľa emailom.
5.4 V súlade s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade ak:
·      predaný tovar bol upravený podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho;
·      má tovar vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnym skladovaním
·      vady tovaru vznikli používaním k inak ako určenému účelu
5.5 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vyplní Formulár na odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy, v ktorom uvedie kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Kupujúci môže vyplnený, podpísaný a odskenovaný formulár odoslať vopred e-mailom na emailovú adresu info@silikonovenahrdelniky.sk a jeho  originál je povinný poslať spolu s vráteným tovarom a faktúrou na adresu sídla predávajúceho, t.j. Novomestská 5, 917 01  Trnava.
5.6 V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, vráti ho nepoužitý, pokiaľ je to možné, v originálnom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar použitý, poškodený, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar. Resp. ak nie je možné tovar opraviť a uviesť ho do pôvodného stavu, predávajúci má právo zodpovedajúcim spôsobom znížiť sumu, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
5.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy všetkých druhov objednaného tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu aj náklady na dopravu, ktoré boli súčasťou kúpnej ceny. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vracaný tovar nie je možné zaslať dobierkou, takáto zásielka nebude prijatá. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
5.8 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.9 Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, nie je možné vymeniť za iný.
5.10 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
5.11 Reklamáciu riešime v čo najkratšom možnom termíne, maximálne však do 30 dní

6. Zrušenie objednávky
6.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to e-mailom na e-mailovú adresu info@silikonovenahrdelniky.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 949 545 044.

7. Preprava a dodanie tovaru
7.1 Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe špeciálnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
7.2 Bezprostredne pred odoslaním objednávky je predávajúci povinný znova informovať spotrebiteľa o najdôležitejších skutočnostiach súvisiacich s objednávkou, t. j.:
·      druh tovaru,
·      celková cena tovaru,
·      náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (v prípade, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané aj takéto náklady alebo poplatky),
·      celková cena za objednávku.
7.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovaru pri dodaní. Ak kupujúci tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať úhradu nákladov, ktoré vynaložil za dopravu tovaru na miesto určené v objednávke a tiež poplatok za uskladnenie vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
7.4 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zhliadnutia porušenia obalu poukazujúceho na neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
7.6 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho. Dodacie podmienky, spôsob a cena dopravy sú uvedené na webovej stránke predávajúceho tu.
7.7 Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8.2 Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
·      má tovar také vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;
·      sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;
·      tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvnej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;
·      je tovar v zodpovedajúcej akosti, v množstve, miere alebo hmotnosti;
·      tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.
8.3 Ustanovenia uvedené v článku 8.2 týchto obchodných podmienok sa nepoužívajú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.
8.4 Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tento tovar bol chybný už pri prevzatí.
8.5 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a prípadne sa ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar na reklamácii. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v trvaní 24 mesiacov.
8.6 Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
8.7 Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté:
·      v súvislosti s bežným opotrebovaním, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim;
·      neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo zmiešaním rôznych druhov tovaru;
·      použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania;
·      pri živelných katastrofách.
8.8 V prípade, ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:
·      ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
·      ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť;
·      ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny;
·      ak ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.
8.9 Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách a nedostatkoch. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
·      na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@silikonovenahrdelniky.sk
·      telefonicky na tel. č.: +421 949 545 044
·      poštou na adresu sídla: Novomestská 5, 917 01  Trnava
a následne (bez čakania na výzvu) zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale spolu s Reklamačným formulárom a spolu s kópiou predajného dokladu na adresu sídla: Novomestská 5, 917 01 Trnava. Na Reklamačnom formulári je vhodné uviesť, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci uprednostňuje (výmena tovaru, vrátenie úhrady, poskytnutie zľavy, iné).
8.10 Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho Reklamačný formulár a v prípade, ak kupujúci tovar vracia, tak deň, kedy predávajú obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar spolu s Reklamačným formulárom. V prípade nedodržania lehoty k vybaveniu reklamácie sa má za to, že chyba na tovare skutočne existovala a kupujúci má rovnaké práva, ako keby išlo o chybu neodstrániteľnú (viď odst. 8.8).
8.11 Predávajúci je povinný po obdržaní Reklamačného formulára (príp. spolu s reklamovaným tovarom) zaslať kupujúcemu e-mail o prijatí reklamácie. O vybavení reklamácie musí predávajúci kupujúceho informovať – do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola. Bezodkladne po vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. V prípade opravy reklamovaného tovaru vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy. V prípade zamietnutia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
8.12 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@silikonovenahrdelniky.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
9.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9.2 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
9.3 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
9.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
10.1 Predávajúci sa zaväzuje, že s akýmikoľvek osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim je naložené v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Osobné údaje slúžia iba výlučne pre účely predávajúceho a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú poskytované iba informácie nevyhnutné pre prepravu tovaru kupujúcemu.
10.2 Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne ako „osobné údaje“).
10.3 Používaním webového rozhrania obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
10.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne, pravdivo a kompletne a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade uvedenia neúplných osobných údajov, má predávajúci právo vyžiadať si od kupujúceho ich doplnenie a ak ich kupujúci nedoplní, je predávajú oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
10.5 Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

11. Doručovanie
11.1 Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
11.2 Správa je doručená:
·      v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty;  integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom;
·      v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom;
·      v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky adresátom, ak odoprie adresát (príp. osoba oprávnená za neho zásielku prebrať) zásielku prevziať;
·      v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.
11.3 U každého produktu je uvedená dostupnosť. Tovar skladom odosielame do 2 pracovných dní. Ak tovar nie je skladom, kupujúci je o tom neodkladne informovaný a tovar bude doručený v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 4 týždňov od prijatia objednávky.

12. Záverečné ustanovenia
12.1 Ak vzťah súvisiaci so založenou kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
12.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
12.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

Obchodné podmienky sú platné od 1.08. 2016